Değişkenler Sabitler ve Operatörler

Değişkenler Sabitler ve Operatörler

İçerikler

Programın çalışması sırasında ihtiyacımız olan değerler hafızada tutulmaktadır.Bu değerlere ulaşabilmek için bir isim veririz bu isimlere “değişken” adını veriyoruz.

Basit bir örnek:

<?php
$ad="Mücahit";
$soyad="Akın";
$yas=20;
$x=10.5

2. satırda “Mücahit” olarak yazılmış text olan string bir yapıdadır. Php dili otomatik olarak değişkenlerin string mi int mi olduğunu algılamaktadır.

Değişken isimlendirme Kuralları Ve Değer Nasıl Atanır ?

Bir değişkene değer atamak veya (değerini değiştirmek ) için eşit işareti (=) kullanılır.Değeri değiştirilecek değişken eşit işaretinin soluna yeni değer sağına yazılır.Böylece eşitin sağındaki değğer solundaki değişkene aktarılmış olur birden fazla değişkene aynı değer verilecekse aralarına eşit konarak yan yana yazılabilir.

$a=0;
$b=0;
// Alt kısımdaki kod yapısı üst kısımdaki kod yapısına eşittir.
$a=$b=0;

Değişken İsimlendirirken Uymamız Gereken Kuralları

 • Tüm değişken adları “$” ile başlamaktadır.
 • Büyük küçük harf duyarlıdır. Yani $mucahit ile $Mucahit iki farklı değişken isimlendirmesidir.
 • Bir harf veya alt çizgi ile başlar herhangi bir miktarda harf sayı veya alt çizgi ile devam eder.
 • Boşluk kullanılmaz. ($mucahit akin ✘ | $mucahitakin )
 • Bazıları geçerli bile olsa ileride problem yaşamamak için Türkçe karakter kullanılmamalıdır.($akın ✘ | $akin ) ç,ğ,ı,İ,i,ö,ü gibi Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.
<?php
$ad="Mücahit";
$Ad="Heuristic";
echo "$ad,$Ad"; //Çıktı "Mücahit Heuristic" olacaktır.
$1degisken="Hello World"; // Kullanım Doğru 
$_1degisken="Hello World"; // Kullanım Doğru 
$ısım="Mücahit"; // Kullanım Yanlış ✘ (Türkçe karakter kullanımı)
$isim soyisim="Mücahit Akın"; // Kullanım Yanlış ✘ (Boşluk kullanılamaz.)

Veri Tipleri

Veri tipi, değişkene atanacak verinin (tamsayı,kesirli sayı ,metin v.s) türüdür.PHP Tip Bağımsız” veya “Gevşek Tipli” bir programlama dilidir.Yani kullanmadan önce değişkeni tanımlamaya gerek yoktur.

Örnek :

<?php 
$metin="Mücahit Akın";
$sayi=1;
$ondaliklisayi=1.5;

// C#'taki kullanım
int s1=1;
string metin="Mücahit Akın";
float y = 4.5f;

String (Metin) Değişkeni

Sıfır veya istediğiniz sayıda karakterden oluşan bir metin dizileridir.Tek veya çift tırnak içerisinde gösterilir.

$a=""; //boş metin
$b="İzmir";
$c="İstanbul";
$d="10"; // Not: "" yapısı kullanıldığında o değişken string olacaktır. "" olmadığında sayı girişi yapıldığında o değer int olarak algılanacaktır.

PHP’de tek tırnak ile tanımlanan bir metin içerisinde değişken kullanırsanız, bu değişken olarak dikkate alınmaz ve aynen görüntülenir. Ancak çift tırnak içerisinde değişken kullanırsanız, bu değişkenin yerine değeri yazılır ; yani metninin parametrik hale gelmiş olur.

$a='İzmir';
echo 'Güzel $a<br>'; // Çıktı : Yeşil $il 
echo "Güzel $a<br>"; // Çıktı : Yeşil Bursa

İlk satırda $il isimli değişken tanımlanmış ve ‘İzmir’ değeri atanmıştır. 2. satırda tek tırnak içerisinde ‘İzmir’ kelimesinini yanında ‘$il’ değişkeni de eklenmiştir. 3. satırda aynı ifade bu sefer çift tırnak içerisinde yazdırılmıştır. Üst kısımda programın çıktısı görüntülenmektedir.

Çift tırnak içerisinde dizi değişkeni kullanılırsa , metin indisleri ifade etmek için köşeli parantez ve tırnak kullanılması gerekir.Bu durumda tırnak içerisinde tırnak kullanılması karışıklığa sebep olacaktır.Aynı şekilde nesne tipindeki değişkenlerde de özelliklere ulaşmak için ‘->’ işaretleri kullanılması karışıkılığa sebep olacaktır. Bu tür durumlara çözüm olarak değişkenlerin süslü parantez ‘{}’ içerisine alınması gerekir.Tırnak içerisinde karmaşık değişken kullanımı örneği :

$a['adı soyadı']="Mücahit Akın";
echo "Sayın {[$a['adı soyadı']]}, Hoşgeldiniz";

Programın çıktısı

Sayın Mücahit Akın, Hoşgeldiniz // Çıktı bu şekilde olacaktır.

Integer (Tamsayılar) Değişkeni

Sıfırdan büyük veya küçük -2147483648 ile +2147483647 arasındaki tamsayılardır. Integer veri tipininin özellikleri :

 • En az Bir basamaklı olmalıdır. (0 – 9)
 • Nokta,virgül veya boşluk içeremez.
 • Pozitif veya negatif olabilir.
 • Üç farklı sayı tabanında gösterilebilir:
  • Decimal (10 – tabanında )
  • Hexadecimal
  • Octal
$a=0;
$b=2023;
$c=-99999;
$e=017; // onluk değeri 15'dir.(Sekizlik sayı sistemi)
$f=0x1A; // onluk değeri 26'dır. (onaltılık sayı sistemi)

Float (Double) Değişkeni

Sıfırdan büyük veya küçük kesirli sayılardır. Kesirli veya bilimsel iki farklı gösterimi mevcuttur.

$a=3.14;
$b=314e-2 // 314*10-2 = 3.14
$c=2.4e3; // 2.4*103 = 2400

Boolean (Mantıksal) Değişken

Yalnızca iki değer alabilir : True () ve false (✘).

$a=true;
$b=false;

Array Dizi Yapısı

Bir değişkende birden fazla değeri saklamak için dizi kullanıyoruz. Dizinin değerlerine index kullanarak ulaşırız.

$araba=array('Mercedes','Togg','Bmw','Audi');

Object (Nesne) Yapısı

Nesneler , veri ile beraber o veriyi işlemeye yarayan kodları da içerek değişken türleridir. PHP ‘ de nesneler dolaylı olaark tanımlanır.Öncelikle bu nesneye şablonluk edecek bir sınıf (class) tanımlanır Bunun için “class” anahtar kelimesini kullanırız.

Null (Boş) Yapısı

Sadece tek bir değere (NULL) sahip olabilen özel bir veri türüdür.İlk değer atanmadan kullanılan bir değişkene otomatik olarak NULL tipi verilir. NULL, değişkenin hiç değeri yok anlamına gelir. Sayısal tiplerde sıfırdan ve metin tiplerinde boş (“) metinden farklıdır. Bir değişkeen nul değeri atanarak içeriği boşaltılabilir.

$x ="Mücahit Akın";
$x=null;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *