Değişkenler Sabitler ve Operatörler

Değişkenler Sabitler ve Operatörler

İçerikler Değişken isimlendirme Kuralları Ve Değer Nasıl Atanır ? Değişken İsimlendirirken Uymamız Gereken Kuralları Veri Tipleri String (Metin) Değişkeni Integer (Tamsayılar) Değişkeni Float (Double)...